Nieuwste versie PGS 15 nu beschikbaar

30 September 2016Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen is een nieuwe PGS-richtlijn beschikbaar. PGS 15:2016 is vanaf vandaag op de PGS website beschikbaar. Met deze versie bent u weer helemaal up-to date.

De versie uit 2011 was slechts gedeeltelijk geactualiseerd. Met deze versie is een aantal jaar ervaring opgedaan. Op basis van deze ervaring en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd. Met deze actualisatie is ook beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten. Bij deze actualisatie zijn tevens twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.

Direct naar PGS 15

Bekijk compleet overig nieuws archief