Nieuwe PGS 8 gepubliceerd

29 December 2011PGS 8 voor de opslag van organische peroxiden, die uit 1997 stamde, is ook geactualiseerd. Een klein slagvaardig team met als belangrijkste schrijver AkzoNobel, ondersteund door brandweer, VKCN (Vereniging Nederlandse Kunststof Composieten), VHCP (Verbond van Handelaren in Chemische Producten) en overheden hebben een heldere en overzichtelijke PGS afgeleverd.  

In grote lijnen is de publicatie op de volgende punten veranderd:

  • De indeling in koelmethoden voor de in Nederland heersende klimatologische omstandigheden is in deze actualisatie vereenvoudigd; passieve koeling is vereist indien de Tc ≥ 30°C en actieve koeling is vereist indien de
    Tc < 30°C.
  • Het aantal typen objecten waarvoor effectafstanden op basis van warmtebelasting zijn opgesteld is eveneens vereenvoudigd.
  • De PGS is in lijn gebracht met Europese normen en regelgeving (waaronder een eerste afstemming met EU-GHS). De classificatie is reeds gebaseerd op de CLP-regelgeving.
  • Er is een hoofdstuk met betrekking tot beveiligingsaspecten opgenomen.
  • Daarentegen zijn de hoofdstukken met betrekking tot het gebruik van etiketten, good housekeeping en management versoberd.
  • De mogelijkheid om organische peroxiden onder PGS 15 condities op te slaan, is afgestemd met de actualisatie van de PGS 15.
  • Het begrip ‘werkvoorraad’ is geïntroduceerd. De eisen zijn zoveel mogelijk in overeenstemming gehouden met het voorschrift voor werkvoorraad in PGS 15. De eisen voor de dagvoorraadruimte zijn nader omschreven.

PGS 8 zal ook in het Engels worden vertaald. Deze officiële PGS vertaling zal op korte termijn op de website beschikbaar worden gesteld.

Bekijk compleet overig nieuws archief