PGS 29:2016 gepubliceerd

13 July 2016PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks', is gepubliceerd. De publicatie is beschikbaar op de website.

PGS 29 is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust. De richtlijn is van toepassing gedurende de gehele levensfase van de tank. PGS 29 geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag.

PGS 29:2016 betreft een volledige revisie van de voorgaande PGS 29:2008. Bij veel voorschriften is nu een toelichting gegeven. In het hoofdstuk veiligheidsmanagement is nu onderscheid gemaakt tussen Brzo-inrichtingen en niet Brzo-inrichtingen. In een bijlage zijn nu de inspectie- en onderhoudsprogramma’s nader beschreven.

De implementatie van PGS 29 in de omgevingsvergunningen heeft de PGS- beheerorganisatie de laatste jaren intensief bezig gehouden. De actualisatie van PGS 29 heeft ook enige tijd stilgelegen vanwege de impasse die was ontstaan rond een aantal knelpunten. Deze knelpunten zijn door de PGS-beheerorganisatie en onder regie van het ministerie Infrastructuur en Milieu opgepakt. Staatssecretaris Dijksma heeft op 15 februari 2016 mede namens IPO, de Inspectie SZW, de ILT, de veiligheidsregio’s, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een brief gestuurd aan de heer de Boer directeur van VNO-NCW. In deze brief wordt het noodzakelijk geachte maatregelniveau voor PGS 29 geschetst. PGS 29:2016 is opgesteld in lijn met deze brief.

Ga direct naar PGS 29 

Bekijk compleet overig nieuws archief