Wijzigingen in nieuwe PGS 15

29 December 2011In september 2009 is een PGS-team gestart met het actualiseren van PGS 15. De opdracht was om PGS 15 gedeeltelijk aan te pakken, zodat alleen de urgente punten werden aangepast. Na vele discussies en maar liefst 200 commentaren uit de externe commentaarronde is er binnen het PGS team overeenstemming bereikt over een nieuwe versie.

Hieronder is in hoofdlijnen weergegeven wat in PGS 15 is veranderd:

  • De opmaak voldoet nu aan de nieuwe PGS layout waardoor voorschriften duidelijk te onderscheiden zijn van toelichtende tekst. 
  • Alle Errata die na de versie uit 2005 zijn opsteld zijn in de nieuwe versie verwerkt.
  • Met name in hoofdstuk 3 met algemene eisen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is veel aandacht gegeven aan het verbeteren van de leesbaarheid. 
  • Om weer up-to-date te zijn, zijn de teksten goed afgestemd op andere PGS publicaties, wet- en regelgeving (bijv. ADR) en normen.
  • De eisen voor het uitgangspuntendocument (UPD) zijn ingevuld. In het uitgangspuntendocument (UPD) zijn alle van belang zijnde gegevens opgenomen ten behoeve van een goed ontwerp en een goede werking van de brandbeveiligingsinstallatie voor opslagen met beschermingsniveau 1.
  • Een nieuw hoofdstuk is toegevoegd over tijdelijke opslag  van verpakte gevaarlijke stoffen, ook wel “overslag” of “crossdocking” genoemd.

Een deel van het commentaar is bewaard voor een volgende inhoudelijke herziening aangezien het hier slechts een gedeeltelijke actualisatie betreft.

Meer achtergrond details over de totstandkoming van PGS 15 kunt u in een eerder verschenen artikel uit Gevaarlijke Lading en in een interview uit InfoMil Perspectief lezen.   

Een meer gedetailleerd overzicht van wijzigingen is te vinden in deze PDF.

Bekijk compleet overig nieuws archief