Menu
PGS
19

Propaan – Opslag

Richtlijn voor de veilige opslag van propaan, propeen en butaan en mengsels daarvan

Deze PGS 19 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van de opslag van propaan, butaan en mengsels van propaan en butaan te beheersen zijn.

PGS 19 Nieuwe Stijl versie 0.2 is in september 2020 vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en geeft invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS interim al worden toegepast. Hoe dat werkt leest u hier. Begin 2021 zal deze PGS in een beter doorzoekbare digitale vorm verschijnen op deze website.   

PGS-19

Versie PGS 19:2020 versie 0.2 (april 2020)

Bezoek meest actuele versie PGS 19:2020 versie 0.2 (april 2020)

Beschikbare publicaties

Versie PGS 19:2020 versie 0.2 (april 2020)

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2120
2220
2320

Download PGS 19

Door deze PGS publicatie te downloaden gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Om u in de toekomst op de hoogte te houden over belangrijke wijzigingen en actualisaties in PGS 19 bewaren we graag uw e-mail adres.