PGS 15: Samenwerking essentieel

29 December 2011Dré Mevissen, van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP), is vanaf het begin betrokken bij het opstellen van voorheen CPR 15 en nu PGS 15.

“Er zijn duizenden verschillende chemische stoffen met een grote verscheidenheid in fysische en chemische eigenschappen en met grote verschillen in gevaareigenschappen. Het voorkomen en het bestrijden van brand en calamiteiten met chemische stoffen is niet uniform, vraagt deskundigheid en moet zijn afgestemd op de plaatselijke situatie. Het lijkt onmogelijk om één richtlijn op te stellen voor veilige opslag van 1 kg tot meer dan duizend ton in verschillende verpakkingen en in onderling verschillende opslagsituaties. Toch is het gebeurd. Het resultaat, PGS 15, mag er zijn. De manier waarbij de overheid en het bedrijfsleven hierbij samenwerken verdient lof. De laatste actualisatie heeft PGS 15 weer verder verbeterd, maar wij zullen moeten accepteren dat het niet voor elke situatie perfect is.

PGS 15 werkt pas goed wanneer vergunningverleners en vergunninghouders het voorschrift in de praktijk deskundig interpreteren en verstandig toepassen.”

Bekijk compleet overig nieuws archief