Wim Schouten over PGS 28 en PGS 30

20 December 2011De PGS 28 ‘Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties’ en PGS 30 ‘Vloeibare Brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties’ zijn herzien. De reeksen zijn geactualiseerd aan nieuwe wet- en regelgeving en zijn gewijzigd qua indeling en begrippen die worden gehanteerd. De overlap en tegenstrijdigheden zijn hiermee uit deze PGS-publicaties gehaald.

Logische indeling volgens Wim Schouten

Wim Schouten, secretaris technische zaken NOVE (de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche, zeg maar de branchevereniging van de brandstofleveranciers) is nauw betrokken bij het actualiseren van beide PGS-publicaties en vertelt enthousiast: "Zowel PGS 28 als PGS 30 hebben nu eenzelfde duidelijke en logische indeling. Het meest belangrijk bij het werken met gevaarlijke stoffen is zo simpel mogelijk naar de geest te handelen. Met dat idee zijn de nieuwe PGS-publicaties opgesteld". Niet alleen namens de Energiebranche heeft Schouten input geleverd, hij heeft ook regelmatig 'een andere pet op' namelijk als deskundige namens NVG, de koepel organisatie die samenwerkt met MKB Nederland en bij VNO-NCW is gehuisvest in de Malietoren in Den Haag.

PGS 28 vormt de basis voor de vergunningsvoorschriften voor benzinetankstations en inrichtingen met vergelijkbare installaties. PGS 30 vormt de basis voor de vergunningsvoorschriften voor kleine bovengrondse tankinstallaties en de daarbij behorende afleverinstallaties. Door de jaren heen zijn er Europese richtlijnen gewijzigd, bijgekomen en zijn nieuwe nationale normen ontwikkeld. Vooral de introductie van de BRL-K 903 vereisten in het activiteitenbesluit maakte het noodzakelijk PGS 28 en PGS 30 aan te passen.

Schouten laat een powerpoint presentatie zien die hij heeft gemaakt voor zijn achterban om uitleg te geven over de nieuwe PGS 28. Het heeft de titel: 'PGS 28 voor ‘benzine ‘stations'. "Ondergrondse tankinstallaties waarop PGS 28 van toepassing is, vind je bij elk benzinestation. Je vindt ook ondergrondse tankinstallaties bij bijvoorbeeld industrieën maar die behoren niet tot mijn doelgroep. Naast de meeste tankstations zijn ook tankwagens die aan de eindgebruiker leveren bij NOVE aangesloten".

De presentatie behandelt de PGS hoofdstuk voor hoofdstuk. Bij ieder hoofdstuk heeft Schouten een pictogram geplaatst voor de herkenbaarheid: "De indeling leent zich daar ook goed voor; reikwijdte en status, constructie en installatie van de tankinstallatie, de tankinstallatie in bedrijf, inspectie, onderhoud, registratie en documentatie, veiligheidsmaatregelen en als laatste incidenten en calamiteiten. De PGS is een richtlijn die invulling geeft aan wettelijke eisen, aan grenswaarden die de overheid heeft gesteld". En er zijn nogal veel wettelijke voorschriften waarin wordt verwezen naar artikelen in de PGS, zoals Het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (Barim) ook wel bekend als het Activiteitenbesluit. Of er worden bepaalde voorschriften letterlijk overgenomen in de PGS. Een voorbeeld hiervan zijn relevante voorschriften uit De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NBR).

PGS is een richtlijn, geen wet

"Zolang de wet of je vergunning er niet naar verwijst, is het geen verplichting om de PGS toe te passen, maar het is verstandig om het wel te doen" volgens Schouten. Wel is het zo dat in steeds meer vergunningen en wetgeving naar de PGSpublicaties verwijzen zoals hierboven al gezegd. "Volg je de richtlijn dan weet je dat je aan de wettelijke verplichtingen voldoet, je tankinstallatie veilig is en bij een herkeuring na gemiddeld 15 jaar voor nog eens 15 jaar door de ‘APK-keuring’ komt. In PGS 28 is een nieuwe tabel opgenomen met (her)keuringstermijnen. Voor een tankinstallatie die volledig is gecoat volgens de BRL-K790/BRL-K779, geldt zelfs een termijn van 20 jaar".

Het klinkt allemaal zo logisch. "En dat is ook zo", zegt Schouten. "Het begint bij goed onderhouden, schoonhouden en regelmatig inspecteren. Als er overal bladeren liggen, kun je niet constateren dat er ergens een defect of lekkage is. Het geldt net als voor je auto. Als je die niet schoonhoudt, vallen roestplekjes je ook minder snel op. Voor bovengrondse tankinstallaties die je veelal bij boeren aantreft en waarop PGS 30 van toepassing is, geldt dit ook. De tankwagenchauffeurs die de brandstof komen leveren, treffen nogal eens verwaarloosde situaties aan. Dit kan voor hen direct gevaar opleveren. Zoals een tank waarbij de opvangbak vol ‘prut’ zit waardoor de vloeistofdichtheid bedenkelijk is. Soms is er wel een dak over de installatie waardoor er geen water in de bak kan komen maar die is dan zo krap geplaatst dat peilen niet meer mogelijk is. Juist bereikbaarheid door de tankwagenchauffeur om goed en veilig te peilen en te vullen is belangrijk. Dit voorkomt problemen. Want een lekkage kan een bodemvervulling opleveren en dit levert een gevaar op voor het grondwater en dus de de gezondheid. De bodem moet worden gesaneerd en dit kost vele malen meer dan een goede en veilige tankinstallatie neerzetten die voorzien is van een erkend certificaat". Een erkend certificaat is een BRL-K903-installatiecertificaat dat de hele installatie ‘afdekt’. Niet te verwarren met het tankcertificaat dat slechts de tank betreft en dus geen zekerheid geeft of de installatie en onderdelen goed zijn gemonteerd".

Wim Schouten reikt naar een bordje. Op drie kanten staat een leus. "Kijk, deze zet ik regelmatig voor me neer tijdens een overleg. Gewoon om de mensen bewust te maken en waarom de PGS-publicaties moeten worden toegepast".

PROBLEMEN ONTSTAAN NIET DOOR REGELS
DOCH DOORDAT MEN ZICH NIET AAN DE REGELS HOUDT

Bekijk compleet overig nieuws archief