PGS Nieuwe Stijl in aantocht

5 January 2016

Wij wensen u een gelukkig, gezond en succesvol 2016!
Wij wensen u een gelukkig, gezond en succesvol 2016!


Nu de champagnekurken en het nodige vuurwerk geknald hebben, wensen wij u het allerbeste voor het nieuwe jaar 2016! We willen deze nieuwjaarswens echter niet alleen gebruiken om u en uw naasten het allerbeste te wensen voor het komende jaar. Wij denken vooruit en willen alvast stilstaan bij wat er de komende tijd gaat gebeuren. Want PGS Nieuwe Stijl komt eraan. En dat heeft op het bedrijfsleven en overheden veel invloed.

Waarom PGS Nieuwe Stijl?
In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht en krijgen we te maken met een nieuwe stijl omgevingsvergunning. In het kader van de komst van deze nieuwe wet worden ook de nodige stappen gezet met het ontwikkelen van een nieuwe, duidelijkere en slagvaardigere structuur van de richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Bestaande PGS-publicaties worden omgezet naar een nieuwe structuur, met alle voordelen en gevolgen van dien.

Risicobenadering
In de PGS Nieuwe Stijl staat de zogenaamde risicobenadering centraal. Risico's en doelen worden daarmee helder in kaart gebracht. Bedrijven die zelf de kennis en kunde in huis hebben om veilig omgaan met gevaarlijke stoffen te waarborgen kunnen met PGS Nieuwe Stijl duidelijk zien aan welke doelen zij moeten voldoen. Tegelijkertijd biedt PGS Nieuwe Stijl bedrijven die deze kennis missen, de nodige informatie hierover. De maatregelen om aan de gestelde doelen te voldoen zijn namelijk uitgewerkt. Met deze nieuwe werkwijze kan een bedrijf of overheid zelf toetsen of het redelijk is een maatregel uit een PGS op te volgen of niet. En als het nodig is andere, aanvullende maatregelen te treffen.

Slagvaardige teams
PGS Nieuwe Stijl werkt met kleinere teams. Zij vergroten de slagvaardigheid van de PGS-organisatie en bewaken de balans tussen bedrijfsleven, overheid en andere partijen. Op het moment dat een PGS met een breed onderwerp wordt geschreven, zullen veel branches en overheden willen meepraten. De vertegenwoordigers uit de branches zullen voortaan worden verwezen naar het achterbanoverleg dat per PGS door de industrie wordt georganiseerd. Ditzelfde geldt voor overheden die input willen leveren; hun bijdrage wordt georganiseerd via de Impuls Omgevingsveiligheid.

Tijdspad
De eerste stappen voor PGS Nieuwe Stijl zijn inmiddels gezet. Eind 2017 moeten de PGS-publicaties Nieuwe Stijl er staan. Klaar om gebruikt te worden, precies in lijn met de komst van de nieuwe Omgevingswet.

Nieuwsbrief
Wat betekent PGS Nieuwe Stijl voor u als bedrijf of overheid? Wat verandert er en wat zijn de voordelen? U leest hier binnenkort meer over in een speciale nieuwsbrief over PGS Nieuwe Stijl. Wij houden u op de hoogte! Bekijk compleet overig nieuws archief