Saskia Kamphuis over nieuwe PGS 15

29 December 2011PGS 15 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) is een van de meest gebruikte PGS publicaties. Volgens Saskia Kamphuis, adviseur industriële veiligheid van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, komt dit omdat deze PGS verhoudingsgewijs voor de meeste organisaties geldt. Saskia: “De slager om de hoek kan al onder PGS 15 vallen als hij een bepaald aantal liters schoonmaakmiddelen in huis heeft. Maar de PGS wordt ook veel gebruikt vanwege de inspecties van VROM en naar aanleiding van recente gebeurtenissen, zoals de brand in Moerdijk.”

 

Minder ruimte voor uitwegen
Saskia is sinds 2 jaar lid van het projectteam dat zich heeft bezig gehouden met de herziening van PGS 15. Het projectteam PGS 15 bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, overheden, MKB, grote bedrijven, brancheverenigingen etc.

Saskia zit in het PGS-team als vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR). Saskia: “PGS 15 gaf de eindgebruiker op een flink aantal punten onduidelijkheid. Met name ging het om formuleringen die niet helder genoeg waren, of teveel ruimte overlieten voor meerdere interpretaties.  Iedere organisatie kijkt weer met een andere bril naar de inhoud; de brandweer leest en interpreteert dingen weer anders dan bijvoorbeeld het bedrijfsleven. De focus van het projectteam lag dan ook op het verbeteren en verduidelijken van de teksten en niet op de inhoud. Ik vind dat we daarin goed geslaagd zijn. Het is een veel duidelijker document geworden met minder ruimte voor uitwegen. Ik ben er trots op dat we met zoveel verschillende partijen tot een mooi en duidelijker eindresultaat zijn gekomen.”

Saskia heeft zelf vooral gekeken naar de punten in PGS 15 die betrekking hebben op de brandweer. Saskia: “Veel wat in PGS 15 staat heeft betrekking op de brandweer. Zo ben ik bijvoorbeeld nauw betrokken geweest bij de tekstuele verbeterslag van hoofdstuk 3.2 over brandwerende muren.”

Bekijk compleet overig nieuws archief