Informatiebijeenkomst 'Leiding- en tanksignalering'

10 February 2016Op donderdag 24 maart organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een ISO-norm voor leiding- en tanksignalering. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van leidingsystemen en of opslagtanks.  

De Nederlandse initiatiefnemer Willem Heijboer, namens Blomsma lid van de NEN-normcommissie Grafische symbolen, vertelt u over de inhoud van het voorstel. Annemiek Rijnsent van het expertisecentrum van Inspectie SZW geeft een nadere toelichting op het wettelijk kader. Na de informatiebijeenkomst weet u hoe het ISO-proces verloopt en waar, wanneer en hoe u daarin kunt participeren.

Waarom deze ISO-norm?

Als gevolg van toenemende internationalisering van de arbeidsmarkt is de noodzaak toegenomen om tot een universeel systeem voor veiligheidssignalering te komen. Operators en onderhoudsmonteurs werken steeds meer over de grenzen heen en voor verschillende opdrachtgevers. Voor hun veiligheid is het dan ook van groot belang dat zij in staat zijn direct de gevaren te identificeren die zich kunnen voordoen bij een bepaalde operatie aan leidingen. Het gaat daarbij in eerste instantie om het kunnen identificeren van het medium en de stroomrichting.
Momenteel bestaat er internationaal een lappendeken van systemen voor veiligheidssignalering op leidingen en opslagtanks. Er zijn veel overeenkomsten, maar ook verschillen. Deze verschillen kunnen leiden tot verwarring. Met het initiatief om te komen tot een ISO-norm wordt geprobeerd hier een einde aan te maken en zo het veiligheidsniveau te verhogen.

Uw betrokkenheid is essentieel

Voor een gedragen ISO-norm is de bijdrage van stakeholders uit de betrokken sectoren onontbeerlijk. Die betrokkenheid is belangrijk voor het delen van best practices, maar ook om te voorkomen dat de Nederlandse industrie onnodige aanpassingen moet maken in de huidige manier van signalering.

Aanmelden informatiebijeenkomst

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de informatiebijeenkomst voor leiding- en tanksignalering? U kunt zich direct aanmelden. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Robby Veders, consultant Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 136 of e-mail [email protected].

Bekijk compleet overig nieuws archief