PGS 32 ‘Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag’ gepubliceerd

4 October 2016

ADR Klasse 1.1
ADR Klasse 1.1


PGS 32 ‘Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag’ is momenteel beschikbaar. Het betreft een nieuwe PGS richtlijn. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 32-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.


Doel van PGS 32
PGS 32 is een richtlijn voor de veilige opslag van explosieven voor civiel gebruik, inclusief de bepaling van veiligheidsafstanden. Deze publicatie bevat de stand der techniek relevant voor de bovengrondse opslag van explosieven voor civiel gebruik volgens de meest recente inzichten. PGS 32 is een kennisdocument voor overheid en bedrijfsleven. Belangrijke punten waarop PGS 32 antwoord geeft, zijn:

  • eisen aan permanente opslag van explosieven met betrekking tot constructie, brandveiligheid en beveiliging;
  • voorbeelden van effectbeperkende maatregelen.

Aanleiding voor het opstellen van deze nieuwe PGS
CPR 7, de bewaring van springstoffen en ontstekingsmiddelen, is in 1999 ingetrokken. Deze richtlijn uit 1983 bevatte eisen voor de opslag van springstof bij bedrijven en overheidsinstellingen, met uitzondering van die van het ministerie van Defensie. De CPR 7 wordt nog genoemd in paragraaf 3.5 van de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. Sindsdien is er geen richtlijn meer beschikbaar voor het opslaan van explosieven voor civiel gebruik.
Dit gemis in regelgeving werd ook geconstateerd door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (rapport Ontplofbare stoffen, op weg naar integrale ketenveiligheid; Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, dd 21 december 2007). Het kabinet heeft vervolgens deze constatering onderschreven en een aantal acties aangekondigd, waaronder het opstellen van een PGS voor explosieven voor civiel gebruik.

Nu beschikbaar 
Na jaren zonder richtlijn voor het opslaan van explosieven voor civiel gebruik is vanaf vandaag PGS 32 te downloaden met daarin de stand der techniek voor dergelijke opslagvoorzieningen.    

Direct naar PGS 32 

Bekijk compleet overig nieuws archief