vooraankondiging wijziging Activiteitenregeling

9 April 2013In de Staatscourant (2013/9326) van 9 april jl. is de voorpublicatie verschenen van de wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer in verband met de actualisatie van PGS 15, 25, 28 en 30 (2011). Iedereen kan gedurende vier weken na dagtekening van de Staatscourant schriftelijk commentaar indienen bij het ministerie Infrastructuur en Milieu over deze regeling.

Hier vindt u de voorpublicatie met instructies hoe u commentaar kan indienen.

Bekijk compleet overig nieuws archief