Activiteitenbesluit en PGS-actualisaties

25 June 2012In artikel 1.2 van de Activiteitenregeling is opgenomen naar welke versies van de PGS-richtlijnen in de voorschriften van de Activiteitenregeling wordt verwezen. Een aantal PGS-richtlijnen is of wordt geactualiseerd.

Voordat in artikel 1.2 naar de meest recente versie kan worden verwezen, moet eerst bekeken worden of er voor bestaande situaties overgangsrecht nodig is. Voor de geactualiseerde versies van PGS 15, 25, 28 en 30 wordt momenteel bekeken welke aanpassingen nodig zijn.

Het streven is om de aanpassingen op 1 juli 2013 in werking te laten treden.

Bron: www.infomil.nl

 

Bekijk compleet overig nieuws archief