Training ‘Inspectie volgens nieuwe PGS 19 opslag propaan’

19 August 2013PGS 19 wordt geactualiseerd. Verwacht wordt dat deze nieuwe versie in september 2013 uitkomt. Naar aanleiding van deze ontwikkeling en vragen uit de markt organiseert NEN samen met de VVG, Vereniging Vloeibaar Gas, een training voor de inspectie van de opslag van propaan volgens PGS 19. De training vindt plaats op 15 november of 13 maart in Utrecht.

Met de nieuwe PGS 19 ‘Opslag van propaan’ wordt een volledige beschrijving gegeven van de eisen voor de opslag, waarbij voor aspecten die (nog) niet elders zijn geregeld ook voorschriftenzijn geformuleerd. Aspecten die bij wet zijn geregeld, worden kort toegelicht en voorzien van verwijzingen en vindplaats.

Training
Tijdens de training staan de werkzaamheden van de inspecteur centraal. De opbouw van de richtlijn wordt behandeld, de wijzigingen komen aan bod en de samenhang tussen de PGS 19 en het activiteitenbesluit, de NPR 2578 en het Warenwetbesluit drukapparatuur wordt toegelicht. Ook leert de deelnemer welke stappen doorlopen moeten worden bij een inspectie. Na afloop van de training is hij in staat om antwoord te geven op veelgestelde vragen en kan hij inspecties op een juiste manier uitvoeren.

Voor wie
Deze training is nuttig voor het bevoegd gezag bij gemeentes, Regionale Uitvoeringsdiensten en provincies die op locatie inspecteren. En voor adviesbureaus die in opdracht van het bevoegd gezag inspecties uitvoeren.

Opslag van propaan
De richtlijn is in eerste instantie van toepassing op de opslag van propaan in stationaire reservoirs met een inhoud vanaf 0,15 m3. Een speciale categorie vormen de stationaire reservoirs op verplaatsbare onderstellen die op bouwterreinen worden gebruikt. Deze richtlijn is ook op die reservoirs van toepassing. Bovendien geldt de richtlijn zowel voor gasafname- als vloeistofafname-installaties.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze training: Mark Leenaers, programma en product manager NEN Training & Advies, telefoon (015) 2 690 379 of e-mail [email protected].

Bekijk compleet overig nieuws archief