Verbeterde versie PGS 29:2016 gepubliceerd

24 December 2016PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks', versie 1.1 is gepubliceerd. Hierin zijn verbeteringen aangebracht t.o.v. de versie die in juli is gepubliceerd. De verbeterde publicatie is beschikbaar op de website.

PGS 29 is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust. De richtlijn is van toepassing gedurende de gehele levensfase van de tank. PGS 29 geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag.

Na de publicatie van PGS 29:2016 versie 1.0 bleek dat deze op een aantal punten niet correct of nog niet volledig was. Veel van deze punten zijn aangepast in PGS 29:2016 versie 1.1 en er zijn nog onderwerpen geïdentificeerd die mogelijk nog verbeterd kunnen worden. Er is overeenstemming om bij de omzetting van PGS 29:2016 naar PGS nieuwe stijl deze onderwerpen nader te beschouwen om ze, indien mogelijk, nog beter te laten aansluiten op de praktijk. Begin 2017 zal een lijst met deze onderwerpen worden gepubliceerd op deze website.

Ten opzichte van PGS 29:2016 versie 1.0 zijn er dus diverse wijzigingen aangebracht. Een volledig overzicht van deze wijzigingen is weergegeven op blz. 2 en 3 van PGS 29:2016 versie 1.1.

De belangrijkste wijzigingen / toevoegingen zijn:

  • Bijlage H, beleidskader bestrijding plasbrand in tankputten, is toegevoegd.
    - De tekst van paragraaf 4.1.1 is aangepast. Er is een link gemaakt met bijlage H, ‘beleidskader bestrijding plasbrand in tankputten’ en de voorschriften van hoofdstuk 4.
  • In de van toepassing zijnde voorschriften is NL-CBIT’ veranderd in ‘onafhankelijke deskundige instantie’.
    - In bijlage A is een omschrijving van ‘onafhankelijke deskundige instantie’ toegevoegd.
    - In bijlage E is een inleidende tekst toegevoegd die uitleg geeft over het toepassen van bijlage E.

Ga direct naar PGS 29 versie 1.1

Bekijk compleet overig nieuws archief