Nieuwe voorzitter PGS

11 May 2017

Koos van der Steenhoven
Koos van der Steenhoven


Wij zijn zeer verheugd bekend te maken dat Koos van der Steenhoven sinds kort is gestart als nieuwe onafhankelijke voorzitter van de PGS-programmaraad. Hij volgt Ger van Tongeren op die deze functie acht jaar lang heeft vervuld.

De heer Van der Steenhoven heeft een lange carrière als ambtenaar en bestuurder achter de rug, zowel binnen overheden als bedrijfsleven. Hij gaat de uitdaging graag aan om de PGS-reeks samen met de industrie en overheden naar een volgend niveau te brengen.

“Ik vind het een mooie klus om het overleg tussen de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de diverse overheden in goede banen te leiden en te helpen bij meningsverschillen tot consensus te komen. De PGS-regelgeving werkt het beste als alle partijen zich achter de afspraken kunnen stellen. Dat is een interessante, gezamenlijke  opgave, waar ik graag mijn diensten voor aanbied.”

De heer Van der Steenhoven is tot 1 september 2017 nog in dienst bij het ministerie van BZK en als consultant verbonden aan ABDTOPConsult, de consultancy- en interim-managementgroep die binnen de Rijksoverheid bij topfuncties voorziet in de behoefte aan interim-management en advies.

Sinds 1 augustus 2016 is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Amsterdam. Daarnaast is hij voorzitter van het bestuur van het Literatuurmuseum en het Kinderboekenmuseum te Den Haag.

Tot 1 mei j.l. was hij vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van het Wereldmuseum in Rotterdam, dat inmiddels is samengegaan met het Nationaal Museum voor Wereldculturen in Leiden.

Eerder was hij o.a. zeven jaar secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarnemend secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en lid van de hoofddirectie van het gemeentelijke Havenbedrijf Rotterdam met de portefeuille haveninnovatie.

Bekijk compleet overig nieuws archief