Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en PGS 15, 29 en 32 in Mor

1 February 2017De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15. Deze richtlijn van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) gaat over gevaarlijke stoffen in verpakking. Ook verwerkt de wijzigingsregeling een aantal nieuwe of herziene NEN normen in de algemene regels.

Verder worden de volgende nieuwe of herziene PGS richtlijnen uit 2016 aangewezen als BBT document in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor):

  • PGS 15 over verpakte gevaarlijke stoffen
  • PGS 29 over bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
  • PGS 32 over explosieven voor civiel gebruik

Het ministerie streeft ernaar om de wijziging per 1 oktober 2017 in werking te laten treden.

Bron: Infomil  

Bekijk compleet overig nieuws archief