Procedure: Governance PGS-beheerorganisatie

In deze handreiking is beschreven hoe de PGS-beheerorganisatie Nieuwe Stijl is georganiseerd, welke verschillende organen er zijn binnen de beheerorganisatie en wat de taken en verantwoordelijkheden daarbinnen zijn.  

Handreiking