Menu
PGS
29

Brandbare vloeistoffen – Opslag

Richtlijn voor de veilige bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

PGS 29 ‘Nieuwe Stijl’ bevat maatregelen waarmee de risico's van de bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks te beheersen zijn. Hieronder volgt een korte toelichting op enkele versies die op de site te vinden zijn:

PGS 29:2021 versie 1.0 (Augustus 2021)

Met deze digitale PGS is beoogd om PGS’en in Nieuwe Stijl beter doorzoekbaar en overzichtelijker te maken. Deze versie wordt in het BKL aangewezen als deze in 2023 van kracht wordt. 

PGS 29:2020 versie 0.2 (april 2020)

Dit is een PDF. Inhoudelijk is deze versie gelijk aan PGS 29:2021 versie 1.0 (Augustus 2021). Deze kan op eigen verantwoordelijkheid geprint worden. Houdt er dan wel rekening mee dat de nummering en lay-out kan afwijken van de digitale PGS.

PGS 29:2021 versie 1.1 (december 2021)

De tekst van par 7.6.6 van PGS 29:2021 versie 1.0 (augustus 2021) luidt: ‘De overheid is van mening dat de kwaliteit van dit onafhankelijk toezicht moet worden geborgd door accreditatie/certificatie. Hiervoor zal de wet moeten worden aangepast’. In deze 1.1 versie is deze tekst vervangen door: ‘De overheid is van mening dat de kwaliteit van dit onafhankelijk toezicht moet worden geborgd door accreditatie/certificatie. Dit vraagt een wettelijke regeling. In dat verband is het ministerie van SZW voornemens om het WBDA 2016 uit te breiden naar PGS 29 tanks. Zolang het WBDA 2016 nog niet is aangepast accepteert de overheid dat ODI's niet zijn geaccrediteerd’.

Deze versie 1.1 heeft echter geen juridische status, omdat een sub-versie niet in de Omgevingsregeling (Or) wordt opgenomen.

PGS 29:2022 versie 0.1 (juli 2022) (conceptversie)

Deze conceptversie is de opvolger van PGS 29:2021 versie 1.1.

Deze conceptversie heeft momenteel nog geen juridische status. Dit concept zal voor een notificatieprocedure worden voorgelegd aan de Europese Commissie en vervolgens worden vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Pas hierna heeft deze PGS een juridische status. Na vaststelling door het BOb zal deze PGS als definitieve versie worden gepubliceerd op de PGS-website. De verwachting is dat dit pas in 2023 zal gebeuren.

PGS al gebruiken in de periode tot inwerkingtreding Omgevingswet

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het bovengenoemde kunnen PGS-richtlijnen toch al worden toegepast. Hoe dat werkt leest u hier

Digitale versies

De komende tijd zal de digitale PGS verder worden ontwikkeld zodat het straks bijvoorbeeld mogelijk is om op meer soorten categorieën te filteren. Het is niet mogelijk om de digitale PGS (als PDF) te downloaden. De PGS nieuwe Stijl leent zich niet voor printen in platte tekst, omdat daarmee belangrijke informatie en verbanden verloren gaan. 

Voorgaande publicaties

Bekijk PGS 29

Door deze PGS publicatie te bekijken gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Om u in de toekomst op de hoogte te houden over belangrijke wijzigingen en actualisaties in PGS 29 bewaren we graag uw e-mail adres.