Menu
PGS
37

Lithium-ion accu’s: opslag en buurtbatterijen

Lithium-ion batterijen en accu’s zijn opslagmiddelen die worden gebruikt voor persoonlijke toepassingen (in telefoons, laptops, e-bikes, huishoudelijke apparatuur), in voertuigen (geheel elektrisch of hybride), voor e-schepen op de binnenvaart en in de toekomst ook de zeevaart.

De opslag van lithium-ion batterijen en accu’s neemt een grote vlucht en kent verschillende risico’s. Wat de meeste met elkaar gemeen hebben is dat zij instabiel kunnen worden bij overladen, diepontladen, hoge èn lage temperaturen en slag of stoot. Dit kan in het ergste geval leiden tot kortsluiting, thermal runaway en brand waarbij zeer giftige pyrolyseproducten vrijkomen. Bij het blussen ontstaat corrosief en giftig bluswater waarbij ingezet personeel van de brandweer, andere hulpverleners, omstanders en bewoners blootgesteld kunnen worden.

Momenteel is hier nog zeer weinig voor geregeld en is de kennis bij gebruikers beperkt. Er is daarom besloten om hier PGS-richtlijnen voor te ontwikkelen. Deze PGS-richtlijnen zullen betrekking hebben op de bedrijfsmatige opslag van lithium-ion batterijen en accu’s en op Energie Opslag Systemen (EOS) waarin grote hoeveelheden energie worden opgeslagen, ook wel ‘buurtbatterij’ genoemd.

Totdat de PGS-richtlijnen beschikbaar zijn verwijzen wij u naar onderstaande handreikingen opgesteld door de Veiligheidsregio Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond en het LIOGS (Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen). Daarnaast is er een Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers gepubliceerd in de Staatscourant. Deze handreikingen en circulaire zijn niet in PGS verband tot stand gekomen, maar zijn handig om te gebruiken zolang hier geen PGS-richtlijn of regelgeving voor beschikbaar is.

Om u in de toekomst op de hoogte te houden over belangrijke ontwikkelingen over PGS 37, bewaren wij graag uw e-mailadres. 
U kunt een e-mail met uw gegevens sturen naar: pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl  

Geen actuele publicaties beschikbaar.

Er zijn geen voorgaande publicaties beschikbaar.

Actualisatie planning

2120
2220
2320
2220

Download PGS 37

Door deze PGS publicatie te downloaden gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Om u in de toekomst op de hoogte te houden over belangrijke wijzigingen en actualisaties in PGS 37 bewaren we graag uw e-mail adres.