Menu
PGS
7

Vaste minerale anorganische meststoffen – Opslag

Richtlijn voor de veilige opslag van vaste minerale anorganische meststoffen

Deze PGS 7 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van opslag van vaste minerale anorganische meststoffen te beheersen zijn.

PGS 7 Nieuwe Stijl versie 1.0 (september 2021) is een digitale PGS. Met de digitale PGS is beoogd om PGS’en in Nieuwe Stijl beter doorzoekbaar en overzichtelijker te maken. Inhoudelijk is PGS 7 Nieuwe Stijl versie 1.0 (september 2021) gelijk aan de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) in april 2020 vastgestelde PGS 7 versie 0.2 en geeft deze invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS Nieuwe Stijl al worden toegepast. Hoe dat werkt leest u hier

De komende tijd zal de digitale PGS verder worden ontwikkeld zodat het straks bijvoorbeeld mogelijk is om op meer soorten categorieën te filteren en om de digitale PGS offline te gebruiken. Momenteel is het nog niet mogelijk de PGS (als PDF) te downloaden. Als u dat toch graag wilt, is het handigst om de 0.2 versie (april 2020) te gebruiken. Houdt er dan wel rekening mee dat de nummering en lay-out kan afwijken van de digitale PGS.

Mochten er per abuis toch fouten zijn gemaakt tijdens de omzetting naar de digitale versie, dan kunnen deze gemeld worden aan pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.  

Voorgaande publicaties

Bekijk PGS 7

Door deze PGS publicatie te bekijken gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Om u in de toekomst op de hoogte te houden over belangrijke wijzigingen en actualisaties in PGS 7 bewaren we graag uw e-mail adres.