Notitie juridische context PGS oude stijl

08-2014

 

In deze notitie is een overzicht opgenomen van het werkveld van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Daarbij is ook een overzicht van relevante wet- en regelgeving opgenomen, welke ministeries hierbij betrokken zijn en welke partijen (doelgroepen) gebruik maken van de PGS-publicaties en wat hun rol en bevoegdheid is.

LET OP! Dit gaat over oude stijl en is inmiddels op verschillende punten niet meer up to date. 

Handreiking