Handreiking Generieke Risicobenadering

versie 1.1 (03-2017)

De PGS-richtlijnen Nieuwe Stijl komen tot stand op basis van een transparante risicobenadering. Deze handreiking geeft een aanpak waarmee PGS-teams op een systematische wijze kunnen komen tot een bedrijving van scenario's, doelen en maatregelen, gebruikmakend van een systematische beoordeling van risico’s.

Handreiking