Bestuurlijk Omgevingsberaad VTH

Onderstaande PGS-richtlijnlijnen worden ter vaststelling aangeboden aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad VTH

PGS 7: Vaste minerale anorganische meststoffen - opslag

PGS 8: Organische peroxiden - opslag

PGS 9: Cryogene gassen - opslag van 0,150 m3 - 100 m3

PGS 12: (Interim) Ammoniak en verlading

PGS 13: Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen

PGS 15: (interim) Oplsag van verpakte gevaarlijke stoffen

PGS 16: LPG afleverinstallaties, vulinstallaties en skid installaties

PGS 19: Propaan - opslag

PGS 25: (interim) Aardgas-afleverinstallaties voor motorvoertuigen

PGS 26: CNG en LNG - Veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen

PGS 28: Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen

PGS 29: Brandbare vloeistoffen - bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

PGS 30: Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties

PGS 31: (interim) overige gevaarlijke stoffen - opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

PGS 33-1: Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor voertuigen en werktuigen

PGS 33-2: (interim) Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen en drijvende werktuigen

PGS 35: Waterstofinstallaties voor het afleveren van waterstof aan voertuigen en werktuigen

 

Een Zip-file downloaden met alle bestanden kan hier.