Menu
PGS

Zijn er ook Engelstalige versies van de PGS-publicaties beschikbaar?

Ja, de volgende PGS-publicaties zijn in het Engels beschikbaar:

  • PGS 8 (Organische peroxiden: opslag)
  • PGS 33-1 (Aardgas - Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen)
  • PGS 33-2  (Aardgas - Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen)
  • PGS 35 (Waterstof - Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen)

De overige PGS-publicaties worden voorlopig alleen in het Nederlands uitgegeven.


Terug naar de vorige pagina