Menu
PGS

In de vergunning van een bedrijf staat een verwijzing naar een CPR-richtlijn of naar een oudere versie van een PGS-richtlijn. Kan er worden gehandhaafd op basis van de nieuwste versie van de richtlijn?

Nee, dat kan niet.

De vergunning is bindend voor zowel de vergunninghouder als het bevoegd gezag. Hetgeen in de vergunning staat moet worden nageleefd. De nieuwste versie van de richtlijn heeft geen rechtstreekse werking. Daar is een vergunninghouder niet aan gebonden.

Handhaving kan pas plaatsvinden als de herziene versie van de richtlijn in de vergunning is opgenomen.


Terug naar de vorige pagina