Menu
PGS

In paragraaf 7.2 van PGS15 staat: "Voor het vaststellen van de grenswaarden (paragraaf 4.5 tabel 5) wordt de inhoud van de spuitbus beoordeeld op basis van de Wms-indeling van de inhoud." In tabel 5 wordt echter de ADR-systematiek gehanteerd. Welke systematiek moet aangehouden worden?

De etiketten op de spuitbussen (Wet Milieugevaarlijke Stoffen (Wms)-indeling) moeten worden vertaald naar de ADR-klassen.

Dit betekent dat de Wms-categorieën 'zeer licht ontvlambaar', 'licht ontvlambaar' en 'ontvlambaar' als klasse 3 moeten worden gelezen. 'Toxisch' moet als klasse 6.1 worden gelezen, 'corrosief' als klasse 8 en 'oxiderend' als klasse 5.1.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15