Menu
PGS

Waar kan bedrijf of overheid terecht met vragen of klachten over een geaccrediteerde inspectie-A-instelling?

In eerste instantie kunt u met vragen en klachten terecht bij de geaccrediteerde inspectie-A-instelling zelf. Vragen over interpretaties kunnen bij het College van Deskundigen van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV ) neergelegd worden. De Raad van Accreditatie behandelt klachten over door de RvA geaccrediteerde inspectie-instellingen. Klachten over de termijn van de klachtenafhandeling van de Raad van Accreditatie moeten ook ingediend worden bij de Raad van Accreditatie.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15