Menu
PGS

Waaraan kan ik herkennen of een verf onder de viscositeitsregel van het ADR valt (paragraaf 1.5 PGS 15), indien deze niet meer in de transportverpakking is opgeslagen?

Het Veiligheidsinformatieblad onder 'Informatie m.b.t. het vervoer' moet uitsluitsel geven of wel of niet aan voorschrift 2.2.3.1.5 (viscositeitsregel) van het ADR 2007 wordt voldaan en de verf dus wel of niet volgens PGS15 opgeslagen moet worden.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15