Menu
PGS

Is het mogelijk dat de ene geaccrediteerde inspectie-A-instelling een ander oordeel geeft dan een andere geaccrediteerde inspectie-A-instelling?

Geaccrediteerde inspectie-A-instellingen met dezelfde scope zouden in dezelfde gevallen tot een zelfde oordeel moeten komen. Er behoort dus geen verschil te zijn tussen deze inspectie-instellingen. Mede om die reden schrijft de accreditatienorm NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor dat inspectie-instellingen harmonisatieoverleg moeten voeren.
Omdat inspecteren mensenwerk is, blijft het mogelijk dat, binnen een zekere marge, er een zeker verschil in oordeel kan ontstaan.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15