Wat is het verschil tussen lege gereinigde en lege ongereinigde verpakking?

Dit heeft te maken met twee begrippen: legen en reinigen. Een verpakking is leeg wanneer de inhoud is verwijderd met behulp van de voor de desbetreffende stof en verpakking gebruikelijke technieken, bijv. gieten, pompen, zuigen, schudden, schrapen, of een combinatie van deze technieken. Dan is de verpakking leeg ongereinigd. De verpakking bevat alsnog de restanten van het product die bijvoorbeeld giftig of brandbaar kunnen zijn, en moet worden opgeslagen volgens de meeste voorschriften van PGS 15 (zie vs. 3.1.5).

Vervolgens kan de verpakking worden gereinigd. Deze bevat dan geen restanten van product meer. Dan is er geen sprake meer van een verpakte gevaarlijke stof, en voorwerpen (voormalige verpakkingen) zonder gevaarlijke stoffen daarin vallen niet onder PGS 15 en daarom zijn daar geen voorschriften noch een definitie voor opgenomen.


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15