Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van een VIB (veiligheidsinformatieblad), bijvoorbeeld bij de import van gevaarlijke stoffen uit een land van buiten de Europese Unie (EU)?

Bij import van gevaarlijke stoffen die geproduceerd worden in een land van buiten de Europese Unie (EU) dient de importeur zelf een VIB op te stellen volgens EG richtlijn Reach 1907/2006/EG. In het algemeen is de leverancier uit de EU van een gevaarlijke stof verantwoordelijk voor het opstellen van een VIB, tenzij een bedrijf zelf een product uit een land buiten de EU rechtstreeks importeert.

Vindplaats

PGS15:2016 voorschrift 3.13.3
PGS15:2011 paragraaf 3.16


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15