Menu
PGS

Hoe zorg je voor natuurlijke ventilatie op de buitenlucht bij een inpandige bouwkundige opslagvoorziening conform PGS15 waarbij één zijde de buitengevel vormt?

Het inpandige ventilatiekanaal zal op de buitenlucht moeten uitmonden en mag nooit inpandig uitmonden, ook niet indien de inpandige opslagplaats zich binnen een veel groter gebouw of loods bevindt.
Of er ventilatie nodig is, moet worden onderzocht in het kader van het arbeidsomstandighedenbesluit.

Vindplaats

PGS15:2005 paragraaf 3.7 ventilatie
PGS15:2011 paragraaf 3.7 Vrijkomende dampen van verpakte gevaarlijke stoffen


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15