Moet een opslagvoorziening worden geventileerd volgens PGS15? En hoe moet een brandveiligheidsoplagkast worden geventileerd?

In PGS 15:2016 komt ventilatie terug in voorschrift 3.9.1; als er noodzaak is om vrijkomende dampen af te voeren uit een opslagvoorziening, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen. Het bepalen van de noodzaak van ventilatie moet volgen uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In de handleiding PGS 15 vindt u het standpunt van de Arbeidsinspectie (sinds 2012 Inspectie SZW). Bij opslag van gesloten verpakkingen is geen speciale ventilatie vereist, wel moet rekening worden gehouden met calamiteiten zoals het lek steken door een heftruck of het vallen van een verpakking uit een stelling.

Dit geldt zowel voor bouwkundige opslagvoorzieningen als voor brandveiligheidskasten.

Vindplaats

PGS 15:2016 paragraaf 3.9
PGS 15:2011 paragraaf 3.7


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15