Menu
PGS

Moet een opslagvoorziening worden geventileerd volgens PGS15? En hoe moet een brandveiligheidsoplagkast worden geventileerd?

In PGS 15:2005 wordt in voorschrift 3.71 aangegeven dat de ventilatievoorschriften voor een brandveiligheisdsopslagkast niet van toepassing zijn. Een opslagvoorziening moet doelmatig zijn geventileerd op de buitenlucht met een ventilatievoud van 1.
Afhankelijk van de stoffen die opgeslagen worden in een brandveiligheidsopslagkast moet er toch geventileerd worden, de noodzaak om te ventileren komt vanuit het arbeidsomstandighedenbesluit.
In PGS 15:2011 wordt het ventilatievoorschrift in die strekking verwoord voorschrift 3.7.1; als er noodzaak is om vrijkomende dampen af te voeren uit een opslagvoorziening, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen. Het bepalen van de noodzaak van ventilatie moet volgen uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In de handleiding PGS 15 vindt u standpunt arbeidsinspectie. Bij opslag van gesloten verpakking is geen speciale ventilatie vereist, wel moet rekening worden gehouden met calamiteiten zoals lek steken door heftruck of vallen van verpakking uit stelling.
Dit geldt zowel voor bouwkundige opslagvoorzieningen als voor brandveiligheidskasten.
 
Vindplaats

PGS15:2005 paragraaf 3.7 Ventilatie
PGS15:2011 paragraaf 3.7 Vrijkomende dampen van verpakte gevaarlijke stoffen


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15