Menu
PGS

In voorschrift 4.3.1 van PGS15 worden twee voorwaarden voor vakscheiding aangegeven. Is één van beide voorwaarden voldoende of moet aan beide voorwaarden worden voldaan?

Eén van beide voorwaarden is voldoende; scheiding door middel van een gangpad van ten minste 3,5 m, of een scheidingsconstructie met een WBDBO van ten minste 30 minuten.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15