Waarom is de verplichte veiligheidsadviseur volgens het ADR in het algemeen niet voldoende voor de invulling van de ‘deskundige’ in het kader van de PGS 15?

De PGS 15 eist dat tijdens werkzaamheden de ‘deskundige’ aanwezig dient te zijn binnen het bedrijf. Deze deskundige is vakbekwaam met het omgaan van gevaarlijke stoffen bij de dagelijkse werkzaamheden en bij calamiteiten.

Een veiligheidsadviseur hoeft niet altijd aanwezig te zijn en kan zelfs extern ingehuurd worden. Ook hoeft een veiligheidsadviseur alleen maar kennis te hebben van de voorschriften van het ADR en het opslaan van gevaarlijke goederen is een andere activiteit dan het vervoer daarvan.

De deskundige is opgeleid met de van toepassing zijnde PGS 15 voorschriften, aangevuld met een basiskennis gevaarlijke stoffen als dat voor de incidentenbestrijding noodzakelijk is en een BHV-opleiding waarin het opruimen van gevaarlijke stoffen wordt benadrukt.

Vindplaats

PGS 15:2016 paragraaf 3.14
PGS 15:2011 paragraaf 3.17


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15