Menu
PGS

Waarom is de verplichte veiligheidsadviseur volgens de ADR in het algemeen niet voldoende voor de invulling van de ‘vakbekwame persoon’ in het kader van de PGS15?

De PGS15 schrijft voor dat, in tegenstelling tot de Regeling veiligheidsadviseur, tijdens werkzaamheden de vakbekwame persoon aanwezig dient te zijn binnen de inrichting. De PGS15 stelt ook dat de persoon vakbekwaamheid heeft op het omgaan met stoffen en het bestrijden van calamiteiten met gevaarlijke stoffen.

Een veiligheidsadviseur hoeft niet altijd aanwezig te zijn en kan zelfs extern ingehuurd worden. Tevens hoeft een veiligheidsadviseur alleen maar kennis te hebben van de voorschriften van het ADR en het opslaan van gevaarlijke goederen is een andere activiteit dan het vervoer daarvan.

De vakbekwaamheid is niet vast gedefinieerd en is per situatie verschillend. In het RI&e van het bedrijf moet aandacht besteed worden welke kunde wordt verwacht.

Vindplaats

PGS15:2005 paragraaf 3.17
PGS15:2011 paragraaf 3.17


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15