Menu
PGS

Welke teksten prevaleren bij tegenstrijdigheden: PGS15:2005, PGS15:2011, de omgevingsvergunning of het uitgangspuntendocument?

Tegenstrijdigheden mogen niet voorkomen in regels van de overheid. Als dat wel zo is, moet dat worden opgelost dan wel aangepast.
De omgevingsvergunning is bepalend. De PGS 15 is een richtlijn waarin de best beschikbare techniek wordt beschreven. In de omgevingsvergunning staat ook welke versie van de PGS 15 gebruikt is, bij het tot verlenen van de vergunning. De PGS15:2011 gebruiken in plaats van de voorgaande versie kan wanneer dit is vastgelegd in de omgevingsvergunning.
Het uitgangspuntendocument (UPD) krijgt een goedkeuring van het bevoegd gezag, dus heeft min of meer dezelfde status als de omgevingsvergunning. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of het UPD onderdeel uit moet maken van de omgevingsvergunning of van de aanvraag.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15