Wat betekenen de horizontale streepjes in tabel 4.1 van PGS 15:2011 en PGS 15: 2016? Is deze combinatie verboden of kan deze combinatie nooit voorkomen?

Tabel 4.1 (PGS 15:2011 en PGS 15: 2016) is bedoeld om het vereiste beschermingsniveau te bepalen en moet niet verward worden met bijlage D PGS 15: 2011 respectievelijk bijlage E (PGS15:2016) waarin de beoordeling van 'onverenigbare combinaties' wordt beschreven. De horizontale streepjes in tabel 4 betekenen dat de stoffen niet gelijktijdig een andere karakteristieke eigenschap kunnen hebben. Zo zal een stof van ADR-klasse 9 met een vlampunt lager dan 60 of 61°C niet bestaan, omdat deze dan ingedeeld wordt in klasse 3 (of eventueel klasse 4 als het een vaste stof betreft).

Vindplaats

PGS 15:2016 tabel 4.1 bijlage E
PGS 15:2011 tabel 4.1 bijlage D


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15