Menu
PGS

Wat betekenen de horizontale streepjes in tabel 4 van PGS 15 resp tabel 4.1 van PGS 15:2011? Is deze combinatie verboden of kan deze combinatie nooit voorkomen? Het lijkt me voor de hand liggend dat ADR-klasse 5.1 stoffen bijvoorbeeld niet samen opgeslagen mogen worden met brandbare stoffen. Dit is in overeenstemming met bijlage 3 resp bijlage D (PGS 15:2011)(onverenigbare combinaties). Maar wat betekent bijvoorbeeld het horizontale streepje voor klasse 9 in combinatie met vloeistoffen met een vlampunt lager dan 61°C? Volgens bijlage 3 (D, pgs15:2011)is deze combinatie niet verboden maar moet beoordeeld worden. Stel dat de combinatie volgens de beoordelingsmethode is toegestaan, welk beschermingsniveau is dan van toepassing?

Tabel 4 resp tabel 4.1 (PGS 15:2011) is bedoeld om het vereiste beschermingsniveau te bepalen en moet niet verward worden met bijlage 3 resp bijlage D (PGS15:2011)waarin de beoordeling van 'onverenigbare combinaties' wordt beschreven.

De horizontale streepjes in tabel 4 betekenen dat de stoffen niet gelijktijdig een andere karakteristieke eigenschap kunnen hebben. Zo zal een stof van ADR-klasse 9 met een vlampunt lager dan 61°C niet bestaan, omdat deze dan ingedeeld wordt in klasse 3 (of eventueel klasse 4 als het een vaste stof betreft).

Vindplaats

PGS 15:2005 tabel 4
                      bijlage 3
PGS15:2011 tabel 4.1
                     bijlage D


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15