Menu
PGS

Moeten stoffen in de afvalfase ook gescheiden worden opgeslagen?

Ja. De scheidingsregels van PGS15 zijn ook van toepassing op gevaarlijke stoffen in de afvalfase.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15