Menu
PGS

Moeten gevaarlijke stoffen in de afvalfase ook gescheiden worden opgeslagen?

Ja. De scheidingsregels van de PGS 15 zijn ook van toepassing op gevaarlijke stoffen in de afvalfase.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15