Menu
PGS

Wat is de samenhang tussen de tabel "vereiste beschermingsniveau..." en de tabel met  "grenswaarden..."? tabel 4 en tabel 5 van PGS 15:2005 resp tabel 4.1 en 4.2 in PGS 15:2011?

In de tabel "vereist beschermingsniveau... "( pgs 15:2005 tabel 4 resp pgs 15:2011 tabel 4.1) worden de de vereiste beschermingsniveau's aangegeven per ADR klasse zonder bijkomend gevaar. Wanneer een stof voor een bijkomend gevaar is geklassificeerd moet ook het bijkomend gevaar worden beoordeeld. Het zwaarste niveau telt.

Voor bepaling van het beschermingsniveau zijn per klasse grenswaarden opgesteld, Stoffen die aanwezig zijn in hoeveelheden beneden de grenswaarden tellen niet mee voor beoordeling. De grenswaarden zijn vermeld in de tabel "grenswaarden..." (pgs 15:2005 tabel 5, pgs15:2011 tabel 4.2). Hierbij moet aandacht worden besteed aan de bijkomende gevaren.

Vindplaats:

PGS 15:2005 tabel 4, tabel 5
PGS 15:2011 tabel 4.1, tabel 4.2


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15