Menu
PGS

CMR (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch)-stoffen vallen onder de werkingssfeer van PGS15. Is er een ondergrens in het kader van de registratie van het gebruik van CMR-stoffen?

Nee, er is geen ondergrens. Voor een nadere toelichting zie Arbo-Informatieblad (AI-blad) nummer 6: ‘Werken met kankerverwekkende stoffen en processen’.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15