Menu
PGS

Hoe moet worden omgegaan met de recente ontwikkelingen in Nederland (toenemende stapelhoogte, plastic verpakkingen, krimpfolies)? Het lijkt er op dat deze niet passen in de gangbare ontwerpnormen.

In het voorbereidingsproces om tot een acceptabel brandbeveiligingsconcept te komen, moeten al dit soort aspecten worden meegenomen. Uit de voorbereidende risico-afweging zal blijken of een dergelijke opslagmethodiek is te beveiligen.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15