Binnen een inrichting die onder het Activiteitenbesluit valt, zijn twee gasflessen van 60 liter aanwezig en dus is opslag in een PGS 15 voorziening niet verplicht. De keuringstermijn van de gasflessen is verlopen. Op welk voorschrift uit de Activiteitenregeling kan ik dan handhaven?

Gasflessen die zich niet in een PGS 15-opslag bevinden moeten op basis van voorschrift 4.4a lid 6 van de Activiteitenregeling alsnog voldoen aan de voorschriften 6.1.2, 6.2.10 en 6.2.15 van de PGS 15. Dit betekent dat deze gasflessen voorzien moeten zijn van de juiste ADR-etikettering, de herkeuringstermijn van de gasflessen niet is verstreken en niet beschadigd en/of ernstig gecorrodeerd mogen zijn.


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15