Menu
PGS

Waarom wordt in paragraaf 7.1 van PGS15 onderscheid gemaakt tussen situaties waarbij in een opslagvoorziening uitsluitend spuitbussen worden opgeslagen en situaties waarbij spuitbussen gezamenlijk met andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen? En waarom geldt in beide situaties een andere grondslag?

Voor het vervoer vallen alle spuitbussen onder het ADR (UN-nummer 1950). Ook spuitbussen zonder gevaarlijke inhoud (bijvoorbeeld met levensmiddelen). Om te voorkomen dat een ruimte waar uitsluitend dergelijke spuitbussen aanwezig zijn, moet voldoen aan PGS15, wordt genoemd onderscheid gemaakt.

Indien een spuitbus bijvoorbeeld een licht ontvlambare of toxische inhoud heeft, of indien gezamenlijke opslag met andere gevaarlijke stoffen plaatsvindt, moet wel aan PGS15 worden voldaan. Uiteraard met inachtneming van ondergrenzen.


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15