Menu
PGS

Wat te doen als brandbeveiligingssystemen niet direct gereed zijn voor gebruik, bijvoorbeeld vanwege onderhoud of storingen?  Welke maatregelen moeten op zo'n moment genomen worden om de veiligheid binnen de opslagvoorziening te waarborgen?

Een brandbeveiligingsinstallatie moet bedrijfsgereed zijn wanneer in een opslagvoorziening beschermingsnivo 1 nodig is. In principe is de brandbeveiligingsinstallatie altijd continu en volledig beschikbaar en in bedrijf. 
Maar dit zal in werkelijkheid niet kunnen worden gehaald vanwege preventief onderhoud en storingen aan het systeem.
Het bevoegd gezag zal zonodig aanvullende eisen stellen in de omgevingsvergunning voor de periode dat het systeem in storing of buiten bedrijf is.

Storingen en buiten bedrijfstelling moeten als afwijking van de omgevingsvergunning gemeld worden bij het bevoegd gezag .

Deze vraag behandelt:
PGS15:2005 voorschrfift 4.5.1 en voorschrift 4.8.1.1
PGS 15:2011 voorschift 4.5.1 en voorschrift 4.8.1
Wm Hoofdstuk 17

 


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15