Wat wordt in hoofdstuk 7Β van de PGS 15 precies bedoeld met netto-inhoud van een spuitbus?

De netto-inhoud is alles wat verspoten wordt en bestaat dus uit de som van het gas en de werkzame stof. Dit is exclusief het blik, de spuitkop en de beschermkap van de spuitbus.

Zie ook paragraaf 1.6, er is aangesloten bij de terminologie van het ADR. Voor samengeperste gassen wordt de nominale inhoud van houders vermeld.

Voor de bepaling van de soort inhoud en de gevaarsklasse worden de EU-GHS-verordening (CLP-verordening) of het ADR gebruikt.

Vindplaats

  • PGS 15:2016 hoofdstuk 7 paragraaf 1.6
  • PGS 15:2011 hoofdstuk 7 paragraaf 1.7


backTerug naar Vraag en Antwoord PGS15