Menu
PGS

Wat wordt in hoofdstuk 7 van de PGS 15 precies bedoeld met netto inhoud van een spuitbus?

Netto inhoud is alles wat verspoten wordt en dus alleen het gas en de werkstof exclusief blik – spuitkop – beschermkap.

Zie ook paragraaf 1.7, er is aangesloten bij de terminologie van het ADR. Voor samengeperste gassen wordt de nominale inhoud van houders vermeld.

Voor bepaling van de soort inhoud en de gevaarsklasse wordt EU-GHS-verordening (CLP-verordening) of het ADR.

Vindplaats

PGS 15:2005 hoofdstuk 7 paragraaf 1.9
PGS 15:2011 hoofdstuk 7 paragraaf 1.7


Terug naar Vraag en Antwoord PGS 15